فتوگرافی دندانپزشکی در دندانپزشکی کرج یازده/فروردین

جزئیات فتوگرافی دندانپزشکی در دندانپزشکی زیبایی کرج

فتوگرافی دندانپزشکی چیست
اصطلاح فتوگرافی در دندانپزشکی برای عموم می تواند کمی ناشناخته تر از دیگر موارد باشد زیرا در شاخه دندانپزشکی به صورت ضروری این امر انجام نمی‌شود حال فتوگرافی دندانپزشکی کرج را برای شما عزیزان به اختصار توضیح می دهیم.
فتوگرافی به این معناست که از محل انجام عمل فرد به صورت تخصصی در زاویه های مختلف به صورت حرفه ای و با دوربین های کاملا پیشرفته عکسبرداری های دیجیتال انجام می پذیرد. در کلینیک دندانپزشکی کرج این عکس برداری ها در دو مرحله قبل و بعد از عمل انجام می‌شود و در مواردی که عمل های زیبایی انجام شده به اصطلاح طول درمان دارند بعد از انجام عمل چندین مرتبه در زمان‌های مختلف عکس برداری ها انجام می پذیرد. به این عمل که به صورت تخصصی انجام می شود فتوگرافی دندان پزشکی می گویند. برای مثال در عمل و کامپوزیت دندان ها معمولا در مرحله عکس بعد از عمل یک مرتبه عکس گرفته می شود حال در افرادی که ارتودنسی انجام میدهند در مرحله عکس برداری بعد از عمل چندین مرتبه در زمان‌های مختلف عکسبرداری هایی انجام می شود تا روند درمانی به صورت مستند قابل پیگیری باشد که این موضوع خود نیز به درمان بسیار کمک خواهد کرد.
آیا فتوگرافی در روند درمانی دندانپزشکی کرج تاثیرگذار است
حال به این نکته می پردازیم که در فوتو گرافی های تخصصی و عکسبرداری از چهره بیماران چه کمکی در روند درمان بیماری خواهد کرد.
اگر بخواهیم به قوانین نظام پزشکی نگاهی بیندازیم در این قوانین برای رشته دندانپزشکی زیبایی و برای کلینیک دندانپزشکی کرج و همچنین برای کلینیک دندانپزشکی تهران و تمامی دندانپزشکان و متخصصین دهان و دندان هیچ ماده قانونی و تبصره نیامده است که صراحتا در مورد عکسبرداری های دیجیتالی مربوط به فتوگرافی دندانپزشکی منع و یا الزامی داشته باشد. این عمل معمولا توسط دندانپزشکان کلینیک دندان پزشکی کرج به صورت تشخیص تجویز خواهد شد یکی از مشکلات مربوط به این موضوع هزینه‌های بالای مربوط به عکسبرداری های دیجیتالی می باشد. این هزینه‌ها در کنار هزینه های گزاف دندانپزشکی کرج می تواند برای بیماران بسیار سنگین باشد که بیماران را به این فکر وادار می کند که شاید این عکس برداری ها خیلی هم ضروری نباشد اما افراد مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی کرج باید بدانند اگر پزشک عکسبرداری های دیجیتالی را تجویز نمود می‌توانند با رضایت ندادن در مورد این عکس ها خواستار روند درمانی بدون عکسبرداری دیجیتالی در کلینیک دندانپزشکی کرج شوند و اگر با مخالفت‌های دندانپزشکان کلینیک دندانپزشکی تهران مواجه شدند برای حل این موضوع به نظام پزشکی مراجعه نمایند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود اما نکته مهم در این مورد این است که اینگونه بیماران که با رضایت نامه ای مبنی بر اینکه به درخواست خود بیمار عکسبرداری دیجیتال انجام نگرفته پر و امضا می شود. بیماران باید توجه داشته باشند که اگر در کلینیک دندان پزشکی کرج
این رضایت نامه را پر کنند بعد از انجام عمل حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی نسبت به زیبایی عمل مورد نظر نمی توانند داشته باشند. امیدواریم که تمامی مراجعین محترم
که به دندان پزشکی کرج و کلینیک دندانپزشکی تهران مراجعه می نمایند بتوانند از این مقالات بهره مند شوند.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید