اجبار یا اختیار در فتوگرافی دندانپزشکی بیست و پنج/فروردین

آیا فتوگرافی دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی کرج اجباری است؟

یکی از دلایل مهمی که در مورد فتوگرافی دندان پزشکی باعث شده که به اختیار بیمار انجام شود به همراه برخورداری از امتیازات خاصی با توجه به انجام عکس برداری دیجیتال از چهره و سلب استفاده از امتیازات در صورت رضایت شخصی در مورد عدم استفاده از عکس برداری دیجیتال می باشد. بررسی چندین مورد شکایتی که به نظام‌پزشکی شده است قوانین مربوط به رضایت نامه
وضع شده است. حال شکایت از این قرار است که دانستن آنها برای کلینیک دندان پزشکی کرج و یا کلینیک دندانپزشکی تهران و تمامی متخصصین دندانپزشکی خالی از لطف نمی باشد.
تعدادی از بیمارانی که بعد از انجام عمل دندانپزشکی زیبایی در مطب ها و یا کلینیک های دندانپزشکی از عمل خود نارضایتی داشتند به نظام پزشکی شکایت نمودند. در بررسی های انجام شده و طبق اظهارات بیماران تفاوت خواص ظاهری در زیبایی دندان ها  و یا دیگر موارد عمل به وجود نیامده است. با احضار دندانپزشکان مربوطه و با بررسی های بیشتر این نتیجه حاصل شد که نمی‌توان به این پرونده ها و شکایات رسیدگی نمود زیرا فرد شکایت کننده هیچ سند و مدرکی از قبل از عمل خود به صورت حرفه‌ای و دقیقا بعد از عمل خود نداشته تا بتواند ادعای خود را ثابت نماید.
از طرفی دندانپزشکان کلینیک دندانپزشکی کرج نیز هیچ سند و مدرکی برای دفاع از خود نداشتند. به دلیل وجود چنین مشکلاتی و بررسی های بیشتر توسط نظام پزشکی و دیگر مراکز مربوطه قوانینی وضع شد تا به دندانپزشکان کلینیک های دندانپزشکی کرج و کلینیک دندانپزشکی تهران و همچنین تمامی دندانپزشکان ارائه شده باشد. به این شرح که عکسبرداری های دیجیتال و همچنین تمامی خدمات تخصصی فتوگرافی در اصل باید انجام شود اما بیماران می توانند با امضای رضایت نامه ای مبنی بر اینکه به خواست خود از انجام عکسبرداری های دیجیتال و چهره صرف نظر نموده اند تا هزینه های کلینیک دندانپزشکی کرج نیز کاهش یابد. اما بیماران باید توجه داشته باشند اگر این رضایت نامه را امضا کنند و با این عمل هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهند اما بعد از انجام عمل در صورت که نارضایتی از میزان تغییر و ...   نمی توانند اعتراض و یا شکایتی داشته باشند زیرا با صرفه‌جویی مورد نظر و امضای آن رضایت نامه حق اعتراض و شکایت را بعد از انجام این عمل در زمینه میزان زیبایی و تغییر از خودشان گرفتند و کلینیک دندانپزشکی کرج نیز باید بداند که با گرفتن هزینه عکسبرداری دیجیتال مسئولیت بیشتری در کنار تمامی مسئولیت های پزشکی خود اضافه شده است پس بهتر است در تمامی نقاط ریز و با دقت کامل به انجام امور کلینیک دندانپزشکی کرج بپردازد. امیدوارم که تمامی مراجعین به کلینیک دندانپزشکی کرج از نکات این مقاله به خوبی بهره برده باشند

نظرات

نظر خود را اضافه کنید