عوارض درمان ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکی کرج بیست و یک/خرداد

عوارض درمان ارتودنسی دندان ها در کلینیک دندانپزشکی تهران

استفاده از هر دارو و روشهای درمانی در پی بهبود هر بیماری انجام می‌شود معمولاً عوارضی را نیز در کنار فواید خود دارند شاید ارتودنسی از نظر عامه مردم عوارضی قابل رویت نداشته باشد یعنی تا زمانی که خود فرد ارتودنسی دندان را در کلینیک دندانپزشکی کرج و یا کلینیک دندانپزشکی در تهران انجام دهد شاهد عوارض آن نباشد زیرا ارتودنسی مانند دارو که به صورت فیزیکی مصرف می شود نمی باشد اما ارتودنسی نیز مانند تمامی داروها و اکثر روش‌های درمانی دارای عوارضی می باشد متخصص دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکی در کرج و کلینیک دندانپزشکی در تهران بر این باور هستند دو عارضه شایع ارتودنسی گسترده ای پیدا کرده است یکی از آنها تحلیل ریشه دندان ها و دیگری رسیدگی دندان ها می باشد.
تحلیل ریشه دندان ها
تحلیل ریشه در ارتودنسی دندانها به چه معناست؟ با توجه به اظهارات دندان پزشک متخصص کلینیک دندانپزشکی در کرج تحلیل ریشه در درمان ارتودنسی از بین رفتن انتهای دیزی ریشه دندان ها گفته می‌شود و تا همین حد ریشه آسیب می بیند. علل تحلیل ریشه وارد آمدن فشار به دندان‌ها به صورت مدت زمان زیاد برای نظم بخشیدن دندان ها به وسیله براکت ها می باشد این فشار به ریشه نیز وارد شده و باعث آسیب جزئی به انتهای تیزی ریشه می شود حال هر چه مدت زمان درمان ارتودنسی کوتاهتر باشد این آسیب نیز جزئی تر و کمتر خواهد بود. بررسی این آسیب ها برای دندانپزشکان کلینیک دندانپزشکی در کرج بسیار حائز اهمیت است و از طریق رادیوگرافی دندان ها در ابتدا و حین درمان ارتودنسی این موضوع بررسی می شود.
دندانپزشک ها و متخصص دهان و دندان بر این موضوع متفق القول هستند که تحلیل ریشه در حد از بین رفتن تیزی نوک ریشه تهدیدی برای دندان ها به هیچ عنوان نمی باشد و هیچ مشکلی را برای دندانها به وجود نخواهد آورد.
پوسیدگی دندان ها
بسیاری از عموم مردم بر این نظرند که براکتهای ارتودنسی باعث از بین رفتن مینای دندان در زیر براکت‌ها گشته و در محل قرارگیری براکت ها پوسیدگی و تغییر رنگ دندان را خواهند داشت اما این عقیده و نظر توسط دندانپزشک کلینیک دندانپزشکی کرج و دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکی تهران کاملاً رد شده است زیرا براکت ها هیچ آسیبی به مینای دندان می رسانند اما موضوع مورد توجه در این مورد این است که هنگام استفاده از براکت و در زمان درمان ارتودنسی نظافت دندان و مسواک زدن بسیار سخت می باشد زیرا امکان تصویب آن غذا مخصوص شیرینی جات به براکت ها بسیار وجود دارد و به همین دلیل مسواک زدن بسیار سخت و طولانی مدت می شود زمان درمان ارتودنسی نیست طولانی است و در مواردی زمان آن نیز تا یک سال دو سال ادامه دارد.
شاید مسواک کردن دندانها چند هفته اول و یا چند ماه اول به خوبی انجام شود اما در نهایت با طولانی شدن مدت زمان درمان ارتودنسی از کیفیت مسواک کردن دندانها و نظافت دندان ها و حتی نظافت دهان و دندان کاسته شده و همچنین از تعداد دفعات مسواک کردن نیز کاسته می‌شود و به همین دلیل غذاهایی که به براکت ها و یا زیر براکتها چسبیده‌اند باعث تغییر رنگ دندان در آن ناحیه گشته و حتی در مواردی باعث پوسیدگی نیز می شوند پس اگر تصمیم گرفتید در کلینیک دندانپزشکی کرج و یا کلینیک دندانپزشکی در تهران ارتودنسی دندان انجام دهید حتماً به نظافت و مسواک زدن در حین درمان ارتودنسی توجه ویژه‌ای داشته باشید تا دچار تغییر رنگ دندان و یا پوسیدگی در محل  براکت ها نشوید

نظرات

نظر خود را اضافه کنید